Latest Entries »

Biserica Sf. Spiridon din Iași a fost construită în 1747 – 1752 și prezintă o compoziție asemănatoare bisericii de la Mănăstirea Frumoasa; se resimt aici influențe din stilul neogotic, dar și influențe rusești. Biserica a servit ca paraclis pentru bolnavii de la Spitalul Sf. Spiridon, primul spital din Moldova, ridicat la jumătatea sec. XVIII. A fost construită cu sprijinul boierului carturar Ștefan Bosie, căruia i s-au alăturat apoi hatmanul Vasile Ruset si negustorul Anastasie Lipscanul din Corfu. A fost reparată de mai multe ori; in 1804 a fost reconstruită din temelii, apoi au urmat reparațiile din 186219381976, continuate cu cele din 1990, prin strădania preotului paroh Neculai Stoian. Turnul clopotniței a fost construit în anul 1786, in forma culionului de papură pe care-l purta Sfântul Spiridon. Ctitorii au înființat și spitalul de pe langă biserică, primul din Iași, în anul 1757, sub domnia lui Constantin Racoviță Voievod, cel care a emis hrisovul în acest scop. Lângă turnul clopotniței se află cele doua cișmele cu inscripții în limbile turcă, greacă și română, care atestă faptul că în anul 1765, în timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica al III-lea ( ucis de turci în anul 1777), a fost adusă apa în oraș prin olane de lut ars. În arhitectura bisericii predomină dreptunghiul în toate compartimentele. Interiorul are o navă centrală încadrată de nouă nave laterale de dimensiuni reduse. Pictura murală de pe pandantivele cupolei îi reprezintă pe cei patru evangheliști. Cupola naosului este zugravită cu chipul Domnului Iisus Pantocrator și altarul cu imaginea Sfintei Treimi. Imitația de marmură cu ornamentații din interior datează din anul 1863. Pictura catapetesmei a fost realizată, în aceeași perioadă cu biserica, de artistul Eustatie Altini. În 1863 catapeteasma a fost reparată și poleită cu aur prin grija logofatului Dimitrie Ghica. Biserica posedă numeroase valori inestimabile: obiecte de cult din metale prețioase, veșminte arhierești, cărți de cult ferecate în argint aurit și cu reprezentative scene biblice executate în email, donate bisericii de către personalitați care au trecut pragul acestui sfânt lăcaș.

Biserica Sf. Spiridon

Inscripția aflată pe cele două laturi ale turnului scrisă în limbile slavonă, greacă și arabă.

„”Io Gr.Ghica Vv.

Fântâna lui Silvam, scăldătoarea lui Solomon

Pâraiele făcătorului de minuni Spiridon

Izvorăsc sănătate într-a bolnavilor lăcașu

Desfătare, viață tuturor în Iașu

Al triilea Grigorie Alexandru Ghica dăruiește

Și către toți de obștie darul de înmulțește

Însetaților, vedeți, să dobândiți viața apelor.

Întru alu doilea anu alu Domnii Sale;leat:1765 iulie 20″

( sursa : Wikipedia )

Reclame

Biserica Toma Cozma se află în cartierul Păcurari la intersecția străzilor Toma Cozma și Școalei, într-o zonă cunoscută acum două secole ca „dealul Muntenimii”.

Biserica a fost construită in 1807 de către banul Toma Cozma și soția sa, Ecaterina. Ctitor este considerată a fi și Maria Apostol Anastasiu Chetreanca, care, în 1847, a sponsorizat renovarea radicală a bisericii si construcția turnului clopotniță.
Biserica are două hramuri: „Sf Apostol Toma” (Duminica Tomei, după Paști) și „Sf Mare Mucenică Ecaterina” (25 noiembrie).

Mai multe instituții de cultură au funcționat în incinta bisericii de-a lungul timpului. În secolul al XIX-lea a funcționat Școala Păcurari nr. 1, de unde și numele străzii adiacente, strada Școalei, care face legătura între strada Păcurari și strada Toma Cozma.
Tot aici, pentru o perioadă scurtă de timp, s-au ținut și cursurile Școlii Primare de Baieți nr. 1. Se spune că Ion Creangă a fost invățător și diacon al bisericii in perioada respectivă.
In perioada interbelică a funcționat în incinta bisericii Ateneul Popular „Toma Cozma” Păcurari.

 

(

sursa : Wikipedia )